E-kullen

2012-02-15 föddes vår E-kull efter Lapprikets Hermajni och Månskimrans Mieto Snöfare. Det blev 2 hanar och 4 tikar.

Ernst, Eragon, Esterella, Esmeralda, Enya och Ellie.